Nieuws

De overheid wil starters helpen beter toegang te krijgen tot de koopwoning markt.
[ Bron: Ministerie van VROM
]

Daarom zijn er twee manieren bedacht om u te helpen toch een woning te kunnen kopen.

Dat zijn de koopsubsidie en de Starterslening.

Twee vormen van financiële ondersteuning die u wellicht toch aan een koophuis kunnen helpen. U komt mogelijk in aanmerking voor een van beide subsidies wanneer de woning minder dan € 265.000 kost. Voor de koopsubsidie mag de prijs van de woning niet hoger zijn dan € 158.850 en voor de Starterslening niet hoger dan € 265.000 (inclusief kosten koper).

Kijk ook hier >>