Disclaimer

Hypotheektelefoon.nl streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als het gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. 

Hypotheektelefoon.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hypotheektelefoon.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

Copyright © 2005, design by Web@rt Creations