Over nieuwe hypotheken - belasting

Als u een eigen huis heeft, kunt u veel zaken aftrekken van de belasting. Daardoor kunt u per jaar besparen op de door u te betalen belasting.

Er zijn veel manieren om maximaal belastingvoordeel te behalen. Onze adviseurs zorgen ervoor dat u maximaal bespaart. U kunt op zoek naar uw huis, wij regelen de rest voor u!

Onderstaande begrippen hebben te maken met de belasting en uw hypotheek en zullen tezijnertijd allemaal tersprake komen en uitvoerig worden uitgelegd.

- Eigen woningforfait
- Renteaftrek
- Wie kan rente in aftrek brengen
- Rente maximaal 30 jaar aftrekbaar
- Voorlopige teruggave
- Apart leningdeel om fiscale redenen
- Renteaftrek bij verbouwing

<< terug